Conference Chairs

 • Chung-Hsien Wu, National Cheng Kung University
 • Haizhou Li, Institute for Infocomm Research and COLIPS

  Program Chairs

 • Yuen-Hsien Tseng, National Taiwan Normal University
 • Minghui Dong, Institute for Infocomm Research and COLIPS
 • Publication Chairs

 • Yanfeng Lu, Institute for Infocomm Research and COLIPS

  Publicity Chairs

 • Wen-Hsiang Lu, National Cheng Kung University
 • Zhengchen Zhang, Institute for Infocomm Research and COLIPS

  Local Organizing Committee

 • Liang-Chih Yu, Yuan Ze University
 • Lung-Hao Lee, National Taiwan Normal University
 • Jui-Feng Yeh, National Chiayi University
 • Lun-Wei Ku, Academia Sinica
 • Hung-Yu Kao, National Cheng Kung University

 • Technical Program Committee

  Xiaojing Bai

  Rafael E. Banchs

  Guosheng Ben

  Brigitte BIGI

  Shu Cai

  Tru Cao

  Eric Castelli

  Paul Chan

  Chin-Chen Chang

  Tao-Hsing Chang

  Wanxiang Che

  Hsin-Hsi Chen

  Songlin Chen

  Wenliang Chen

  Yidong Chen

  Chin-Chuan Cheng

  Key-Sun Choi

  Dabhurbayar

  Luis Fernando D'Haro

  Minghui Dong

  Jingjing Du

  Xiangyu Duan

  Ren-feng Duann

  Chen-chun E

  Minwei Feng

  Wenhe Feng

  Guohong Fu

  Helena Gao

  Tingting Guo

  Lin He

  Zhongjun He

  Bao-Quoc Ho

  Jiafei Hong

  Ruifen Hou

  Huichen Hsiao

  Shu-Kai Hsieh

  Shiyong Kang

  Fang Kong

  Lun-Wei Ku

  Oi Yee Kwong

  Huei-ling Lai

  Lung-Hao Lee

  Baoli Li

  Junhui Li

  Zhenghua Li

  Hongfei Lin

  Jingxia Lin

  Donghong Liu

  Mei-chun Liu

  Mengbin Liu

  Qun Liu

  Yang Liu

  Zhifu Liu

  Qin Lu

  Xugang Lu

  Yanfeng Lu

  Wei-Yun Ma

  Philippe Martin

  Yao Meng

  Alexis Michaud

  Masaki Murata

  Huyen Nguyen

  Yongkyoon No

  Pascal Nocera

  Jong-Hoon Oh

  Haoliang Qi

  Likun Qiu

  Shumin Shi

  Xiaodong Shi

  Zuoyan Song

  Virach Sornlertlamvanich

  Jinsong Su

  Jianhua Tao

  Yuen-Hsien Tseng

  Jing Wan

  Hsin-Min Wang

  Jin Wang

  Yubo Wang

  Xianchao Wu

  Yunfang Wu

  Lei Xie

  Deyi Xiong

  Jiajuan Xiong

  Hongzhi Xu

  Yonghong Yan

  Jui-Feng Yeh

  Liang-Chih Yu

  Haijun Zhang

  Jiajun Zhang

  Min Zhang

  Quan Zhang/p>

  Yangsen Zhang

  Dequan Zheng

  Zezhi Zheng

  Guodong Zhou

  Qiang Zhou

  Muhua Zhu

  Tsinghua University

  Institute for Infocomm Research

  Tencent

  LPL, CNRS

  Google

  Ho Chi Minh City University of Technology

  International Research Institute MICA - CNRS

  Institute for Infocomm Research

  Feng Chia University

  National Kaohsiung University of Applied Sciences

  Harbin Institute of Technology

  National Taiwan University

  Xiamen University

  Soochow University

  Xiamen University

  National Taiwan Normal University

  KAIST

  Inner Mongolia University

  Institute for Infocomm Research

  Institute for Infocomm Research

  Xiamen University

  Soochow University

  Wenzao Ursuline University

  National United University

  IBM

  Guangdong University of Foreign Studies

  Heilongjiang University

  Nanyang Technological University

  Wuhan University

  Wuhan University

  Baidu

  Ho Chi Minh City University of Science

  National Taiwan Normal University

  Chineses Academy of Social Sciences

  National Taiwan Normal University

  National Taiwan University

  Ludong University

  Soochow Universit

  Academia Sinica

  The Chinese University of Hong Kong

  National Chengchi University

  National Taiwan Normal University

  Henan University of Technology

  Soochow University

  Soochow University

  Dalian University of Technology

  Nanyang Technological University

  Central China Normal University

  City University of Hong Kong

  Sun Yat-sen University

  Dublin City University

  Tsinghua University

  Wuhan University

  Hong Kong Polytechnic University

  NICT

  Institute for Infocomm Research

  Institute of Information Science, Academia Sinica

  Université Paris Diderot

  Fujitsu R&D Center Beijing

  CNRS – LACITO

  Tottori University

  VNU University of Science, Hano

  Chungnam National University

  University of Avignon

  NICT

  Heilongjiang Institute of Technology

  Ludong University

  Beijing Institute of Technology

  Xiamen University

  Beijing Normal University

  SIIT, Thammasat University

  Xiamen University

  Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences

  National Taiwan Normal University

  Wuhan University

  Academia Sinica

  Yunnan University

  Wuhan University

  Microsoft

  Peking University

  North Western Polytechnical University

  Soochow University

  The Hong Kong Polytechnic University

  University of Pennsylvania

  Chineses Academy of Sciences

  National Chiayi University

  Yuan Ze University

  Xinjiang Normal University

  Institute of Automation Chinese Academy of Sciences

  Soochow University

  Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences

  Beijing Information Science & Technology University

  Harbin Institute of Technology

  Xiamen University

  Soochow University

  Tsinghua University

  Tencent